Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 


Renginiai 2014-2015 m.m.


Šių metų kovo 25d. Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenė buvo supažindinta su etnokultūros studijos "Saulės klėtis" 2015 m. sausio - 2015 m. gruodžio mėnesiais vykdomo projekto "Lietuvos regionai - mūsų turtas" numatytos ir įgyvendintos apklausos - tyrimo "Aukštaičiais, žemaičiais, lietuvininkais, suvalkiečiais ir dzūkais esame mes gimę" rezultatais.

     Apklausos tikslas - skatinti domėtis Lietuvos etnografiniais regionais, išsiaiškinant regioninę mokyklos bendruomenės sudėtį. Joje dalyvavo 221 respondentas: mokiniai, mokytojai, auklėtojai, spec.pedagogai, logopedai, administracija, valgyklos darbuotojos, slaugytojos, valytojos ir kiti bendruomenės nariai. Kiekvienai respondentų grupei parengtų Lietuvos regioninio suskirstymo žemėlapių bei individualių medalių pagalba buvo išsiaiškinta, kad daugiausia mokykloje yra aukštaičių - 112(Šiaulių m. ir rajono - 42, Joniškio raj. - 18, Pakruojo raj. - 15, Radviliškio raj. - 7 ir kt.), žemaičių - 102(Šiaulių m. ir rajono - 50, Kelmės raj. - 11, Akmenės raj. - 3 ir kt.), lietuvininkų - 2(Pagėgiai, Jurbarkas), suvalkiečių - 4(Marijampolė - 2, Klausučiai - 2),o mažiausia yra dzūkų - 1(Druskininkai). 


Š.m. kovo 19d. Šiaulių profesinio rengimo centre Šiaulių regiono jaunimo meninės raiškos festivalyje "Mes PROF-ai 2015 " mūsų mokyklos 8,10 klasių mokiniai atliko vaidybinį šokį "Kelininkai" (paruošė mokytoja Arnolda Kapačinskienė".Š. m. kovo 17d. Šiaulių miesto ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų šokių kolektyvų festivalyje - konkurse "Pavasario garsai 2015" mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) iškovojo I vietą. Sveikiname!


Š.m. kovo 14d. Tarptautiniame akrobatinio rokenrolo ir "Show dance" turnyre mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) iškovojo II vietą. Sveikiname !


Š. m. balandžio 29d. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje "Aušrinė žvaigždė".
Š. m. gegužės 1d. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) tarptautiniame vokalo ir šokio festivalyje - konkurse "Baltic Brilliant" Vilniuje iškovojo I vietą. Sveikiname!


Mokykloje vyksta paroda - Gimtinės spalvos 2015


2015m. balandžio 23d. mokykloje vyko Respublikinė metodinė-praktinė konferencija "Mokinių kalbinių gebėjimų ugdymas: iššūkiai, lūkesčiai, galimybės".


2015 m. balandžio 22 d. mokykloje įgyvendinta Mokinių tarybos inicijuota akcija "Balandis- švaros mėnuo". Mokyklos aplinką tvarkė 1-10 klasių mokiniai bei mokytojai. Akcijos tikslas- puoselėti švarią ir tvarkingą mokyklos aplinką.


Š. m. balandžio 19d. Šiaulių miesto ir apskrities šiuolaikinių šokių konkurse "Te visad šviečia saulė" mokyklos kolektyvas "Sparnai" iškovojo II vietą, taip pat pelnė žiūrovų prizą. Sveikiname!


2015 m. balandžio 11d. Šiaulių logopedinės mokyklos 6-10 klasių mokiniai ir pedagogai: J.Balsevičienė, J.Kravčenkienė, R.Povilauskas dalyvavo pavasarinėje talkoje prie Talkšos ežero. Į talką pakvietė Seimo narys Arvydas Mockus.


Mokykloje 2015-03-20  vyko Integruotas projektas "Žemė- mūsų namai". Projekto organizatorės A. Kapačinskienė, E. Jokubaitienė, R. Vyšniauskienė, B. Sabatauskė. Filmuką peržiūrėti galite čia:  http://youtu.be/pL8MWZu46yc

Jaunųjų menininkų studijos (vadovė Evelina Jokubaitienė) nariai surengė fotografijų parodą, skirtą paminėti Žemės dienai.