Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

 

Atributika

 

 

Didžiojoj kryžkelėj

Beveik Šiaulių centre

Yra mokykla Lietuvoj viena.

Čionai mes mokomės

Skambios gražios kalbos,

Ugdom daigelį,

Siekiam jam šviesos. 

                Pried. Kad nepristigtų dainos,

            Būtų gera, jauku nuolatos.

            Tuomet kertelėj širdies

            Alyvos, alyvos, alyvos žydės.

Čia mūs antri namai,

Čia mūsų rytmečiai,

Čia mūsų naktys, mūsų vakarai...

Tad tegyvuos ilgai

Šitie mieli namai,

Ir augs vaikai

Sveiki lyg ąžuolai.