Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 


Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinis skyrius

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus renginiai (2017-2018 m.m.)

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus renginiai (2016-2017m.m.)

Ikimokykliniame skyriuje ugdomi Šiaulių miesto ir apskrities vaikai, turintys didelių ugdymosi poreikių dėl kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Vaikai ugdomi pagal šias programas:

·       ikimokyklinio ugdymo programa „Po mažą laiptelį į savo gebėjimų šalį” (3-5 m. vaikai);

·       bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa (6–7 m. vaikai);

·       integruotos intensyviosios kalbos ugdymo programos;

·       integruotos individualiosios specialiojo ugdymo programos.

Ugdymo programos sudaromos taip, kad būtų tinkamai tenkinami kiekvieno vaiko pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikiai. Papildomai vaikų galios, asmenybė ir kūrybiškumas lavinami įvairiuose dailės, dramos, muzikos, keramikos, gamtos ir sporto būreliuose bei pažintinėse-edukacinėse išvykose.

Skyriuje yra penkios vaikų grupės:

·          „Viščiukai“ (nuo 3 m.)

·          „Žuvytės“ (nuo 4 m.)

·          „Nykštukai“ (nuo 5 m.)

·          „Boružiukai“ (priešmokyklinio ugdymo grupė)

·          „Žirniukai“ (priešmokyklinio ugdymo grupė)

Vaikus ugdo kompetentingos ir kūrybiškos pedagogės: 11 auklėtojų, 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, 5 logopedės ir 1 meninio ugdymo pedagogė.

Vaikų saviraiškos ugdymas būreliuose:

·     Meno studija „Spalviukai“

·     Dailės būrelis „Būsiu dailininkas“

·     Dailės būrelis „Spalvų pasaulyje“

·     Jaunųjų keramikų būrelis „Molinukas“

·     Dainavimo studijos būrelis „Linksmučiai“

·     Dramos būrelis „Seku, seku pasaką“

·     Būrelis „Sužinok ir pamatyk“

·     „Lutučiukų“ klubas

·     Būrelis “EKO vaikai”

·     Jaunųjų gamtininkų būrelis „Žaliasis pasaulis“

·     Sporto būrelis „Labas, saulyte“        

·     Tarptautinė programa „Zipio draugai“

Filosofija, misija, vizija.