Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Gruodžio 4 d. mokykloje sulaukėme asociacijos „Savanoriški saugos būriai“ apsilankymo, kurią sudaro priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos rėmėjų, greitosios medicinos pagalbos atstovai. Ši asociacija prieššventiniu laikotarpiu lankosi Šiaulių m. mokyklose ir supažindina mokinius su saugiu pirotechnikos priemonių naudojimu, galimu pavojumi bei atsakomybe už neteisėtą įsigijimą ar naudojimą. 5 – 10 kl. mokiniai įdėmiai klausėsi pranešėjų, gilino žinias bei aktyviai atsakinėjo į užduodamus klausimus.

Socialinė pedagogė Donata Balandienė

Š.m. gruodžio 3 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje įvyko susitikimas su ekspedicijos „Misija Sibiras 18“ dalyviais Matu, Vilte ir Roberta, kurie 5-10 klasių mokiniams pristatė pilietiškumo ugdymo projektą. Dvi šiemet į Kazachstano Respubliką vykusios ekspedicijos grupės ( iš viso 24 žmonės) sugebėjo įrodyti, jog Lietuvos istorijos dalis slypi ne vien Sibire, bet ir kitose šalyse. Per 11 ekspedicijos dienų komanda iššukavo 16 bendrų miestų kapinių, kuriose skaitydami antkapių užrašus ieškojo lietuviškų pavardžių ir užrašų. Jiems pavyko surasti, inventorizuoti ir sutvarkyti beveik 200 lietuvių kapų, apie kuriuos informaciją paskelbti planuojama greitu metu. Ne mažiau svarbus darbas buvo memorialų tvarkymas. Buvusiose lagerių teritorijose lietuviai ir kitų tautų atstovai buvo laidojami masinėse kapavietėse, todėl atskirų kapų čia nėra. „Misija Sibiras 18“ sutvarkė jau esamus arba pastatė naujus memorialus net 4 vietose: Rudnike, Balchaše, Rytiniame Kounrade bei Mamočkino (mamyčių) kapinėse. Taip pat Kazachstane iškilo 6 nauji lietuviški kryžiai, vienas iš jų buvo pagamintas ir perduotas ekspedicijai Karagandos lietuvių bendruomenės. Aukščiausias Saranėje šalia 2 partizanų kapų pastatytas kryžius siekė net 4,8 m. Ekspedicijos metu komandai pavyko sutikti politinių kalinių vaikų, anūkų ir proanūkių. Vienas iš jų – Vladas Račkaitis, tebekalbėjo lietuviškai, nors Lietuvoje yra buvęs tik kartą prieš 30 metų. Susitikimo pabaigoje Matas, Viltė ir Roberta atsakė į mokinių klausimus, paskatino būti aktyviais savo šalies piliečiais ir įsilieti į organizuojamas pilietiškumo akcijas.

Pavaduotoja ugdymui G.Stapulionienė


Š.m. gruodžio 3 d. mokinių savivaldos nariai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė N. Žukaitytė ir socialinė pedagogė D. Balandienė organizavo protmūšį 7 – 9 kl. mokiniams „Ką žinai apie AIDS?“,kuris buvo skirtas Pasaulinę AIDS dienos paminėjimui. Diena pasaulyje minima nuo 1988 metų.

Mokinių komandos buvo sudarytos iš penkių klasės narių,  buvo pateikiami klausimai apie ŽIV virusą ir AIDS ligą.  

1-osios vietos laimėtojais tapo 9a kl. mokiniai, 2-ąją laimėjo septintokai. Mokiniams įteikti padėkos ir visuomenės sveikatos biuro prizai.

Tai buvo įdomi patirtis ugdant sveiką požiūrį į gyvenimą.

Socialinė pedagogė D. Balandienė 

Š. m. lapkričio 29 d. Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenė susitiko su Europos Komisijos ekonomikos valdysenos pareigūnu Mariumi Vaščega, kuris suteikė informaciją apie mūsų valstybės ekonomikos augimą, apie piliečių galimybes, socialines garantijas, gyvenant Europos Sąjungoje.

M. Vaščega atkreipė dėmesį, kad nedarbas Lietuvoje mažėja ne tik dėl to, kad atsiranda naujų darbo vietų, bet ir todėl, kad mažėja darbingo amžiaus gyventojų skaičius. Vyriausybės teigiamas sprendimas susijęs su darbo našumo didinimu, investicijomis, inovacijomis ir, žinoma, švietimo sistemos reformomis. Anot pareigūno, didžiausias Lietuvos iššūkis – pasirengti, kad ekonominės gerovės didėjimą pajustų didesnė Lietuvos gyventojų dalis.

Mokyklos bendruomenės nariai atsakė į pateiktus pareigūno klausimus apie Europos Sąjungos nares, pasidalijo mintimis apie Europos Sąjungos ekonomiką bei politiką.

2018 m. lapkričio 29 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, konferencija „Sėkmingų žmonių karjeros kelias“, kurioje mokiniai turėjo galimybę išgirsti pranešimus apie sėkmingų žmonių karjeros kelius ir pristatyti savo sėkmės istorijas. Sveikinimo žodį konferencijos pradžioje tarė mokyklos direktorė Rūta Lanauskienė, dalyvius savo šokiais pasveikino mokyklos šokių kolektyvas „Sparnai“ (vadovė A. Kapačinskienė). Savo sėkmingos karjeros kelio ieškojimais pasidalijo Klaipėdos universiteto studentė, magistrė Raminta Stankevičiūtė bei projektų koordinatorė, lektorė, menininkė Živilė Žostautienė, kuri mokyklos aktų salėje surengė savo meninių darbų parodą.Konferencijos metu buvo pristatyta 14 pranešimų, kuriuos skaitė 27 mokiniai iš vienuolikos Lietuvos mokyklų.

Mokytojos L. Pastoraitė ir R. Vyšniauskienė 


,,Perliukai‘‘- tai tradicinis,  kas trejus metus vykstantis nacionalinis jaunų neįgaliųjų dainininkų ir instrumentalistų konkursas-festivalis, kuriame II premiją 2018 metais laimėjo Šiaulių logopedinės mokyklos mokinys Darijus Škėla.

2018 m. lapkričio 26-30 d. Vilniuje vyko IV konkurso-festivalio ,,Perliukai‘‘ baigiamieji renginiai - jungtiniai laureatų ir profesionalių muzikantų koncertai, seminarai, edukacijos, vakaronės, spektakliai. Konkursą-festivalį organizavo Lietuvos specialios kūrybos draugija ,,Guboja‘‘, projekto vadovė-iniciatorė Viktorija Vitaitė.

Darijus Škėla baigiamųjų koncertų metu atliko dvi dainas, su „Trimito“ orkestru dalyvavo edukacinėje programoje šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniaus lenkų kultūros namuose. Visiems laureatams patiko vakaronė ,,Advento ilgvakaris‘‘, Vilniaus kultūros centro teatro studijos ,,Elementorius‘‘ spektaklis ,,Gailius ir jo žirgas‘‘.

Baigiamuosiuose renginiuose dalyvavo ansamblis ,,Saulės natelės“ iš Maskvos, popgrupė ,,Hey! Mix“, klarnetininkas Karolis Pratkus, nacionalinio M. K. Čiurlionio menų mokyklos pučiamųjų kvintetas, vokalistės Giedrė Vokietytė ir Rūta Žibaitytė, prof. Artūras Anusauskas, Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Trimitas“, Vilniaus raj. Buivydiškių kultūros namų folkloro ansamblis ,,Verdenė“, Vilniaus kultūros centro teatro studija ,,Elementorius“, Lietuvos specialios kūrybos draugijos ,,Guboja“, Spalvų orkestras. Visus džiugino dainininkas, renginių vedėjas, publikos numylėtinis Jurgis Brūzga.

Užimta ir spalvinga renginiais savaitė greit prabėgo. Įgyta naujų patirčių, rasta daug naujų draugų, patirta daug pozityvių emocijų.

Mokytoja Vitalija Kučienė


2018 m. lapkričio 21 d. mokyklos šokių kolektyvo ,,Sparnai’ (vadovė A.Kapačinskienė)’, muzikavimo būrelio ,,Dūdelė’’, dainos studijos ,,Gama’’ (vadovė V.Kučienė)  mokiniai dalyvavo Rokiškio pagrindinėje mokykloje vykusiame IV respublikiniame menų festivalyje ,,Spalvos’’, kuriame parodė turiningą programą. Festivalyje dalyvavo Pasvalio spec. mokyklos, Utenos spec. mokyklos, Šeduvos spec. mokyklos, Šiaulių ,,Ringuvos’’ spec.mokyklos, Zarasų ,,Lakštingalos’’ mokyklos, Zarasų raj. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos , Rokiškio pagrindinės mokyklos mokiniai.  Festivalis padovanojo daug gražių akimirkų, naujų draugų, nuoširdžių šypsenų…

Mokytoja Vitalija Kučienė

Lapkričio 21 d. mokyklos mokinių savivaldos nariai surengė rytmetinę akciją „Labas rytas – Tau tariu!“, ši diena buvo skirta paminėti Pasaulinę sveikinimosi ir mandagumo dieną, kurios metu yra siūloma išsiųsti kuo daugiau sveikinimų visiems savo draugams ir pažįstamiems. Pasaulinė sveikinimosi diena pradėta minėti nuo 1973 m. Jungtinėse Amerikos valstijose. 

Mokinių taryba

2018 m. lapkričio 15 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje įvyko dr. Dariaus Juodžio paskaita ,,Partizaninis judėjimas Lietuvoje (1944–1953)“. Gausiai susirinkusi ir aktyviai renginyje dalyvavusi mokyklos bendruomenė išgirdo ir pamatė intriguojančią istoriko, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro mokslo darbuotojo paskaitą, kurios metu kalbėta apie „tokias partizanų kovos aplinkybes, kokios jos buvo iš tikrųjų“.

Prelegentas betarpiškai ir įtikinamai atskleidė sudėtingą partizano gyvenimo ir kovos vaizdinį: priesaiką, uniformą, ginkluotę, pasižymėjimo ženklus, bunkerius, rėmėjus, kautynių epizodus, dramatišką kovos pabaigą ir šiandieninę atminimo kultūrą. Autentiškos partizanų fotografijos, bunkerių brėžiniai, karikatūros ir partizanų atsiminimai sukūrė tikrovišką atmosferą, kurią įtvirtino ir pats partizanų istorijos žinovas, pasipuošęs partizano uniforma ir ekipuote.

Vizualinė ir įtraukianti paskaita ne tik detaliai supažindino vaikus su partizaniniu judėjimu, bet ir paskatino juos perimti tas partizanų vertybes, už kurias jie paaukojo savo gyvybes. Džiugu, kad ir jaunoji karta pademonstravo pokario istorijos žinias, klausė, domėjosi, o tai rodo, kad tema palietė jų širdis ir protus. Taip mokykla pratęsė įgyvendinamą projektą „Aš pažįstu Lietuvos partizanus“ ir prasmingai paminėjo Adolfo Ramanausko-Vanago metus.


 


Š.m. spalio 17 d. mokykloje lankėsi Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos inspektorės A. Kurklinskienė ir Ž. Tarvydaitė, kurios 1-4 klasių mokiniams organizavo pamoką apie saugų elgesį su ugnimi, gresiančius pavojus ir gaisro pasekmes. Mokiniai sužinojo, į ką reikia kreiptis pagalbos ir ką daryti, jeigu pastebimas gaisras, kaip naudotis gesintuvu. Ugdytiniai sužinojo apie ugniagesių darbo specifiką ir ypatumus.

                  Donata Balandienė, socialinė pedagogė 

         „Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė" 

                            (J. V. Getė)

Š. m. spalio 17 dienos rytą Šiaulių miesto meras Artūras Visockas aplankė Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenę ir stebėjo Šiaulių miesto 2018 metų „Metų mokytojos“ Vilmos Beinorienės, pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos ir vyresniosios logopedės, integruotą pamoką, kurią vedė kartu su muzikos mokytoja metodininke Vitalija Kučiene 4b klasės mokiniams.

Džiugu, kad į mokymo(si) procesą įsitraukė visi jo dalyviai – organizatoriai, vedantieji, stebėtojai. Buvo išsakytos įvairiakryptės įžvalgos.

Meras A. Visockas pastebėjo, kad mokykloje sukurtas palankus mikroklimatas mokymuisi, puoselėjamos amžinosios vertybės. Mokyklos pedagogai pripažino, kad jų pedagoginės veiklos tikslas, ašis, vėliava – dvasingumo puoselėjimas. Pagal tai vertinami visi veiksmai ir sprendimai. Meras paantrino, kad dvasinis ugdymas nemėgsta demonstruotis, jo rezultatų nenumatysi – jie nesveriami, neskaičiuojami, nes apčiuopiami ir matuojami širdimi. Stebėtoje lietuvių kalbos ir muzikos pamokoje vyravo ori ir neerzinanti jausena, šviesa, tolerancija. 

Išvyka į Šiaulių apylinkės teismą  

       

Kada paskutinį kartą rašėte laišką? Ne kompiuteriu , o ranka ....

Ar  prisimenate, kada ranka rašytą laišką gavote paštu?

          Spalio 10-12 dienomis Šiaulių logopedinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai ir mokytojai įgyvendino projektą, skirtą  tarptautinei pašto dienai, „Laiško kelionė laiku“. Mokiniai dalyvavo daugybėje veiklų, integruotose pamokose ir užsiėmimuose: susipažino su laiško rašymo formų kaita, rūšimis, šiuolaikiniais elektroniniais laiškais; gamino vokus ir senovinius antspaudus; rašė laiškus susirašinėjimo draugams iš Vokietijos ir Prancūzijos, mokėsi suruošti siuntinį. Mokiniai prisiminė laiško rašymo modelį, skaitytus grožinės literatūros kūrinius; susipažino su atvirukų kilme, gamybos būdais, paruošė atvirukų savo susirašinėjimo draugams; ugdė savo kūrybines galias, lipdydami keramikinius ženkliukus - paukščiukus; gilino žinias apie elektroninius laiškus, tobulino jų rašymo įgūdžius ir susipažino su iškylančiomis grėsmėmis.

                                                        Projekto koordinatorė Rasa Kavaliauskienė                         

Tarptautinės mokytojų dienos sveikinimai

2018 rugsėjo 26 d. Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje vyko Šiaulių regiono pradinių klasių mokytojų ir mokinių konferencija „Gamta ir vaikas“. Konferencijos metu mokiniai ne tik susipažino su gyvūnijos pasauliu, pristatė pranešimus apie gamtą, bet ir šoko ZUMBĄ kartu su Šiaulių logopedinės mokyklos mokytoja metodininke Arnolda Kapačinskiene.

https://www.facebook.com/splius.lt/photos/a.1691281084334317/1691282051000887/?type=3

http://www.regionunaujienos.lt/siauliu-regiono-pradiniu-klasiu-mokiniu-ir-mokytoju-konferencija-gamta-ir-vaikas/

Š.m. rugsėjo 26 d. Šiaulių sporto klube „Mangustas“ vyko dziudo ir sambo parodomoji treniruotė, kurią vedė treneriai Santa Pakenytė (dziudo sportininkė, pirmoji Lietuvos atstovė dalyvavusi olimpinėse Rio de Žaneiro žaidynėse) ir Stanislovas Kulikauskas. Treniruotėje dalyvavo 4a ir 6b klasių mokiniai. Jie drauge su profesionalais sportininkais  atliko pramankštą, įvairius dziudo ir sambo pratimus, žaidė judriuosius žaidimus.

S. Pakenytė mokinius supažindino su sportininko dienotvarke, aptarė mitybą, atkreipdama dėmesį į mokinių sveikatos ugdymą taisyklingai maitinantis. Sportininkė pasidalino įspūdžiais iš olimpiados. 

                                                   Kūno kultūros mokytoja Roberta Stapulionienė

Š. m. rugsėjo 25d. mūsų mokyklos pedagogai Arnolda Kapačinskienė, Vitalija Kučienė, Irma Miniauskienė, Rasa Šukienė, Virginija Neverdauskienė vykdydami tarptautinį projektą 'Menų pasaulis" vedė atvirus neformaliojo ugdymo užsiėmimus Jelgavos ir Jūrmalos specialiosiose mokyklose, Latvijoje. Taip pat buvo suorganizuoti koncertai "Mes - pasaulio vaikai", kuriuose savo programas pristatė mokytojų Arnoldos Kapačinskienės, Vitalijos Kučienės paruošti ugdytiniai.


Graži 1 b ir 4 b klasių mokinių bendradarbiavimo tradicija tęsiasi ir šiais mokslo metais. Rugsėjo 21 d. dailės ir technologijų pamoka vyko mokyklos kieme. Vaikai rinko gamtinę medžiagą, ją rūšiavo ir kūrė mandalas. Vyresnieji mokiniai padėjo mažiesiems ir visi kartu įgyvendino kūrybines idėjas. Nors ir neilgai, vaikų sukurti darbeliai puošė mokyklos aplinką.  Smagiai praleistas laikas įkvepia ir toliau brandinti bendravimo ir bendradarbiavimo idėjas.

                                                                 Giedrė Grigaitienė Ir Vilma Beinorienė


Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 4 b klasės mokiniai vykdo projektą "Profesijų mozaika", kurio metu susipažįsta su įvairiomis profesijomis ir specialybėmis. Pirmoji išvyka pagal projektą - apsilankymas Šiaulių apskrities priešgaisrinės valdybos 3-iojoje komandoje. Viršininko pavaduotojas Laimonas Kivilius priėmė mokinius labai šiltai, papasakojo apie ugniagesių darbo specifiką, sunkumus, pavojus, su kuriais jie susiduria darbe, pristatė anksčiau ir dabar naudojamą techniką, kokios užduotys ir fiziniai pratimai reikalingi atlikti kasdien, tam kad neprarastum įgūdžių ir kompetencijų, parodė iš gaisraviečių išsaugotus apdegusius eksponatus, gaisro priežastimi tapusius įvairius sprogusius daiktus (dujų balionus, benzino bakus ir kt.), patarė, ką reikia daryti ir kaip elgtis gaisro atveju. 


 

Rugsėjo 13 d. mokykloje svečiavosi Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai, kurie P-2 klasių mokiniams pravedė pamokėlę apie saugų elgesį. Vaikai prisiminė, ką reiškia kiekviena šviesoforo spalva, ką reikia daryti priėjus prie perėjos ir kaip saugiai kirsti gatvę. Kada ir kur galima važinėtis dviračiu, riedučiais. Vaizdinėje medžiagoje pamatė, kaip taisyklingai prisikabinti atšvaitą ar užsidėti šviesą atspindinčią liemenę. Ačiū pareigūnams už bendradarbiavimą!

Socialinė pedagogė Donata


Š.m. rugsėjo 12 d. Šiaulių universitetas organizavo vaikų bėgimą „Aš galiu bėgti“, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos 4b klasės mokiniai, mokytojos Roberta Stapulionienė ir Aurelija Norienė. Renginys įtrauktas į Europos sporto savaitės veiklas.

           Šventė subūrė daug sporto entuziastų: bėgo 5-7 metų vaikai ir pradinio ugdymo mokiniai. Skambant ritmingai muzikai buvo atliktas apšilimas, po to bėgikai buvo pakviesti prie starto linijos. Šventės pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti įsimintinomis dovanėlėmis. Mokiniai grįžo į mokyklą puikiai nusiteikę tolesnei edukacinei veiklai.

Kūno kultūros mokytoja Roberta Stapulionienė


 Š. m. rugsėjo 6d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) kartu su 7 klasės mokiniais dalyvavo renginiuose  "Šiaulių dienos 782" bei meno kolektyvų festivalyje "Rudens mozaika". 

https://www.facebook.com/pg/siauliukulturoscentras/photos/tab=album&album_id=2211209185588040


Rugsėjo 1-osios akimirkos


Keturiasdešimt P-10 klasių mokinių birželio 5 d. vyko į skatinamąją ekskursiją „Panevėžio krašto įdomybės“. Jos metu aplankė meninio stiklo studiją „Glasremis“, kurioje sužinojo, kaip meistrai formuoja ir gamina meninius dirbinius iš stiklo masės. Iš apžvalgos kambario gyvai stebėjo stiklo dirbinių gaminimo procesą ir eigą. Mokiniai buvo sužavėti stiklo meistrų kruopštumu, meninių dirbinių sudėtingumu bei įvairove.

Vėliau mokiniai lankėsi Panevėžio lėlių vežimo teatre. Šiame edukaciniame užsiėmime sužinojo, kad Panevėžyje esantis lėlių vežimo teatras yra vienintelis šalyje ir vasaros sezono metu su arklių tempiamu vežimu lankosi įvairiuose Lietuvos miesteliuose, rodydami meninius spektaklius vaikams. Taip pat susipažino su įvairaus tipo lėlėmis, skirtingais jų pavadinimais bei patys išbandė valdyti teatrines lėles. Stebėjo meninius pasirodymus.

           Susipažinę su Panevėžio miestu, vėliau mokiniai vyko į Stanionių kaime esantį lėktuvų muziejų, tai vienintelis Lietuvoje lėktuvų muliažų muziejus po atviru dangumi, kuriame eksponuojami kariniai naikintuvai, sraigtasparniai. Susipažino su aviacijos technika bei prietaisais, apžiūrėjo lėktuvų „juodųjų dėžių“, radijo ryšio imtuvų ir siųstuvų kolekciją.  

Aplankę Panevėžio kraštą mokiniai važiavo į Krekenavoje esantį apžvalgos bokštą, pasikėlę į 25 metrų aukštyje esančią apžvalgos aikštelę pasigrožėjo Krekenavos regionine parko panorama.

Socialinė pedagogė Donata


Šm. birželio 5 d. mokykloje buvo organizuota sporto šventė „Drąsiai, stipriai, vikriai, sporte visi draugai!” Šventę pradėjo sveikinimu ir palinkėjimu būti vikriems ir sportiškiems mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Stapulionienė. 

Įgyvendinant kultūringo elgesio skatinimo programą, kurios tikslas formuoti tinkamą mokinių elgesio raišką bei įgūdžius, P-4 kl. mokiniai kovo – gegužės mėn. kiekvieną dieną įsivertindavo savo poelgius, nuspalvindami pateikto piešinėlio langelį atitinkama spalva. Ši veikla mokiniams patiko, buvo žaisminga ir taip skatino stebėti ir kontroliuoti savo elgesį.

Gegužės mėn. pabaigoje apžiūrėjus ir įvertinus mokinių darbus, kartu su mokyklos psichologe J. Steckyte, apdovanojome kiekvienos klasės mokinį mokyklos skirtu saldžiu prizu už jų pastangas bei norą išlikti kultūringais, mandagiais mokiniais.

                                                                                  Socialinė pedagogė Donata


Mokiniai sugužėjo į mokyklos stadioną rytinei mankštai. Mankštinosi grojant muzikai. Smagu, kad nuo vaikų nė kiek neatsiliko ir mokytojai. Jie kartu sportavo, dalyvavo rungtyse.

Mokiniai kiekvienais metais laukia šios šventės ir noriai joje dalyvauja. Ji rengiama, kad būtų skatinamas mokinių aktyvumas, propaguojamas sveikas gyvenimo būdas. Svarbu, kad sportavimas teiktų malonumą ir padėtų kiekvieną dieną pasitikti gera nuotaika.

Ačiū pradinio ugdymo mokytojoms už pagalbą organizuojant estafetes.

Kūno kultūros Roberta Stapulionienė 

Paskutinio skambučio šventė mokykloje

2018 m. gegužės 24 d. mokykloje įvyko graži Paskutinio skambučio šventė. Mažylių pora,  su skambučiu rankoje,  į aktų salę palydėjo 10-os klasės mokinius. Dešimtokai buvo puošnūs, tačiau jų veiduose atsispindėjo rimtis ir susikaupimas. Jie atrodė lyg išsigandę paukščiai, pasiruošę paskutiniam skrydžiui. Tą nuotaiką atspindėjo  scenoje netikėtai pražydęs obels medis,  išskrendantys paukščiai.

Prieš didįjį skrydį devintokai savo vyresniems draugams žaismingai  suvaidino spektaklį „Šventės medžioklė“, sukurtą Kazio Sajos „Mamutų medžioklės“ motyvais. Spektaklyje buvo atskleistos gyvenimo pamokos, o pats gyvenimas – tarsi  verdanti košė. Ją kiekvienas turi maišyti, kad neprisviltų, dėti pagardų pagal savo skonį. Devintokai dešimtokams dovanojo simbolinius medinius šaukštus ir išlydėjo į savarankišką gyvenimą.  

                                                                      9b klasės auklėtoja Jūratė Sruogytė

 

Šiaulių logopedinės mokyklos antrų klasių mokiniai pavasarį lankė privalomas plaukimo pamokas Šiaulių plaukimo mokykloje „Delfinas“. Trenerė padėjo mokiniams tobulinti plaukimo įgūdžius, mokė teisingai kvėpuoti vandenyje, laikytis vandens paviršiuje, taisyklingai atlikti kojų judesius. Mokiniai pamokose sužinojo, kaip elgtis netikėtai įkritus į vandenį, ką daryti, atsitikus nelaimei, sužinojo, kuo vanduo ir plaukimas naudingas sveikatai, kokie pavojai tyko vandenyje. Šios privalomos pamokėlės mūsų antrokams atnešė didžiulę naudą, mokiniai jų metu įgijo būtinus įgūdžius ir pamėgo plaukimą.


Vienintelė šalyje Šiaulių logopedinė mokykla, kurioje ugdomi vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, vykdo „Erasmus+“ strateginės mokyklų partnerystės projektą „Matematiniai žaidimai“. Plačiau

Š. m. gegužės 22d. šokio ir muzikos mokytoja metodininkė Arnolda Kapačinskienė organizavo "Zumbos ir aerobikos fiestą" mūsų mokyklos mokiniams. Vaikai turėjo galimybę aktyviai dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose: aerobikos (vedė kūno kultūros mokytoja Roberta Stapulionienė), zumbos ir strong by zumba (vedė Arnolda Kapačinskienė), kūno pusiausvyros ir harmonijos (vedė Šiaulių sveikatingumo klubo "IMPULS" trenerė, J. Janonio gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė Linda Gudaitė). Mokiniai džiaugėsi turiningai praleistu laiku.


Š. m. gegužės 20d. 6 klasės mokiniai, šokių kolektyvo "Sparnai" vyresniųjų grupė kartu su pedagogais Arnolda Kapačinskiene, Nerijumi Ostrausku vyko į Vilnių. Nuvykę į sostinę,  pirmiausia aplankėme Valdovų rūmus, kur dalyvavome edukacinėje programoje apie LDK ginkluotę. Susipažinome su įvairių laikotarpių arbaletais, alebardomis, rapiromis, muškietomis. Galėjome jas palaikyti rankose, palyginti ginklų svorį.

Buvo smagu pasimatuoti riterio šalmą. 
Po to jaukiomis senamiesčio gatvelėmis ėjome pasigrožėti žydinčiu Bernardinų sodu, aplankėme Arkikatedrą baziliką. 
Įspūdį paliko iliuzijų muziejus. Turėjome galimybę pamatyti, paliesti ir sužinoti, kaip veikia daugybė įvairių optinių bei mechaninių iliuzijų. Sužinojome, kuo skiriasi iliuzija nuo tikrovės.
Abejingų nepaliko ir Vilniaus TV bokštas, kuris  yra aukščiausias statinys šalyje ir teisėtai užima garbingą vietą tarp aukščiausių pasaulio televizijos bokštų. Grįžę į mokyklą, mokiniai dar ilgai aptarinėjo matytus Vilniaus vaizdus, dalinosi patirtais įspūdžiais.

                                                                                 Mokytoja A. Kapačinskienė


Š. m. gegužės 12d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse - festivalyje " Jūrmala 2018" ir iškovojo II vietą. Sveikiname!


Š. m. gegužės 9d. mūsų mokyklos 6 klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame teatrų festivalyje "Saulės skraistė" ir vaidino muzikinę pasaką "Spragtukas" Vaikus festivaliui ruošė pedagogai: Arnolda Kapačinskienė, Nerijus Ostrauskas.


48-osios laidos dešimtokai mokyklos bendruomenę pakvietė į  karpinių parodą, kurią pavadino  ,,Juoda – balta” . Parodai pasiruošti mokiniams padėjo dailės ir technologijų mokytojas Raimondas Gabrielaitis. Savo sukurtus paveikslus dešimtokai dovanoja mokyklai kaip padėką už čia praleistas gražias ir laimingas mokyklines dienas.


Viktorina "Ar pažįstate Šiaulius?"

Gegužės 9 dieną Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko tarpmokyklinė viktorina "Ar pažįstate Šiaulius?" Viktorinoje dalyvavo Jovaro progimnazijos trečiokai, Dainų progimnazijos 3a klasės mokiniai, Šiaulių logopedinės mokyklos 3a ir 3b klasių mokiniai. 

Viktorina prasidėjo daina apie Lietuvos miestus bei filmu apie Šiaulius. Vėliau vaikai turėjo atlikti įvairias užduotis: surinkti iš sakinių padavimus apie Šiaulių miestą ir jo apylinkes, klausantis suskaičiuoti, kiek kartų tekste paminėtas miesto vardas, atspėti dėlionėse įvairias miesto vietas, patys surinkti dėlionę, išspręsti kryžiažodį. Pabaigoje  laukė žaidimas TAIP arba NE . 

Visas užduotis vaikai stengėsi atlikti pasidalinę į mišrias komandas. Baigiantis viktorinai buvo suskaičiuoti taškai, pasveikintos ir apdovanotos komandos, pasidžiaugta piešinių apie Šiaulius paroda mokyklos foje.

Džiaugiamės bendravimu ir bendradarbiavimu su  mūsų partneriais ir tikime, kad mūsų bendravimas nenutrūks ir ateityje.

                                                                              V.Beinorienė, I.Juozapavičiūtė

 

Š. m. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" gegužės 12 d. (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse - festivalyje " Jūrmala 2018" ir iškovojo II vietą. Sveikiname!


Keturi 3b klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse "Tau, mama", kurį organizavo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija. Norberto Sabaliausko piešinys 5 -oje amžiaus kategorijoje laimėjo II-ą vietą. Pagal piešinį  buvo pagamintas atvirukas. Domanto Polianskio piešinys laimėjo nominaciją už geriausiai perteiktą nuotaiką portrete.Džiaugiamės pasiekimais ir sveikiname laimėtojus.

Klasės mokytoja V.Beinorienė, auklėtoja I.Juozapavičiūtė.


Š.m. gegužės 4 d. mokykloje lankėsi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patarėjas Ernestas Grabažis, kuris pristatė diplomato darbo ypatumus. Svečias informavo, kad diplomatinė atstovybė atstovauja šaliai ir palaiko su kita valstybe oficialius santykius, gina Lietuvos piliečių teises ir teisėtus interesus užsienyje, platina informaciją apie mūsų Respubliką. E. Grabažis 1994 m. dirbo atsakingu sekretoriumi Valstybinės komisijos sienai delimituoti ir demarkuoti, o 1998 m. įkūrė Lietuvos ambasadą Portugalijoje.

Mokiniai įdėmiai klausėsi garbaus svečio, atsakinėjo į pateiktus klausimus, bendravo.

                                                          Mokinių tarybos pirmininkė Auksė Laivytė

Š. m. gegužės 2 d. 1a kl. 8a kl., 8b kl. mokiniai kartu su pedagogais I. Garalevičiene, J. Balsevičiene, B. Sabatauske-Liaugminaite ir V. Šimaitiene vyko į mokomąją-pažintinę ekskursiją maršrutu Šiauliai-Tauragė-Šiauliai.

Apsilankymo Tauragės krašto muziejuje metu, mokiniai pagilino istorines žinias apie Tauragės kraštą. Pasivaikščiojimas „Meilės alėja“ leido pajusti miesto grožį ir dvasią.  

Apsilankymas “Taurų nuotykių parke“ mokiniams suteikė galimybę išmokti naudotis specialia įranga, patikrinti savo ištvermę ir jėgas, nugalėti aukščio baimę, išgyventi pasididžiavimo savimi jausmą, pagilinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją, patirti gerų emocijų.


Š.m. balandžio 20 d.  mokykloje lankėsi svečiai iš Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro. Mokytoja Ilona Sakalauskienė 4-6 klasių mokiniams pravedė pamoką “Profesija - gyvūnų prižiūrėtojas”. Mokiniai įgijo žinių apie gyvūnų prižiūrėtojo specialybę, darbo specifiką. Jaunųjų gamtininkų centro mokytoja detaliai papasakojo apie roplių, graužikų, paukščių priežiūrą, laikymo sąlygas, akcentavo darbo su gyvūnais pavojus. Mokiniai galėjo ne tik apžūrėti įvairius gyvūnus, bet ir juos paliesti, palaikyti. Mokytojai talkino 5 savanorės, kurios dalijosi žiniomis apie gyvūnus bei pristatė savanoriavimo Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre galimybes.

Karjeros ugdymo darbo grupės narė R. Vyšniauskienė 


Š.m. balandžio 19 d. mokyklą aplankė Kornelijus, ją baigęs prieš dvejus metus. Mokyklos alumnas šiuo metu Kauno taikomosios dailės mokykloje studijuoja interjero apipavidalintojo specialybę. Jis susitiko su Mokinių tarybos nariais, mokytojais, pasakojo apie savo karjeros planus. Mokiniams buvo įdomu išgirsti apie studijas, mokomuosius dalykus, socialines garantijas.

                             Mokinių tarybos pirmininkė Auksė Laivytė

 Balandžio 12 d.  Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko Atvelykio mugė. Linksma muzika ir šokiai sukvietė visą mokyklos bendruomenę į šventę. Velykų bobutė mokiniams priminė šv. Velykų tradicijas ir papročius, kvietė žaisti linksmus ir įdomius žaidimus.

Žvalgantis po šurmuliuojančią mugę buvo gera matyti, kad visi šypsosi, derasi dėl kainos, ragauja skanius kepinius, kalbina vieni kitus ir domisi, kaip sekasi prekyba. Atvelykio  mugėje pačiais populiariausiais gaminiais tapo įvairiausi gardumynai. Nesunku buvo pastebėti, kad pirmiausiai išpirko tuos, kurie buvo dailiai įpakuoti, atrodė skaniai ir estetiškai. Mugėje netrūko ir suvenyrų, juvelyrinių dirbinių, velykinių dekoracijų.

Dėkojame visiems padėjusiems suorganizuoti šią spalvingą ir nuotaikingą šventę. Kartu su ja į mokyklą ir į mūsų širdis pasibeldė pavasari


2018 m. balandžio 11 dieną Rėkyvos progimnazijoje svečiavosi Vagharshak Avetisyan iš Armėnijos, savanorišką tarnybą atliekanti Šiaulių Logopedinėje mokykloje. Savanoris 4 klasės mokiniams papasakojo apie savo savanorišką veiklą Lietuvoje, vaizdžiai ir žaismingai pristatė savo šalį, tradicijas bei papročius, supažindino su gimtąja armėnų kalba ir jos rašmenimis. Mokiniai kartu su mokytojomis Inga Grigeliene ir Evelina Aksomaitiene mokėsi armėniškai pasisveikinti, atsisveikinti, pasakyti savo vardą. Didžiausias iššūkis mokiniams – parašyti svečio šalies pavadinimą armėniškais rašmenimis. Greičiausiai ir tiksliausiai užrašiusi komanda buvo apdovanota.                                               
                                                                                          Evelina Aksomaitiene

Š. m. balandžio 10d. mūsų mokyklos mokiniai vykdydami projektą "Judesio dinamika" aktyviai ir energingai pasitiko pavasarį su Šiaulių sveikatingumo klubo "IMPULS" treneriais, Šiaulių lopšelio/darželio "Žirniukas" pedagogais, J. Janonio gimnazijos mokytojais. Projektą "Judesio dinamika" inicijavo ir koordinavo Šiaulių logopedinės mokyklos  šokio ir muzikos mokytoja Arnolda Kapačinskienė. 


Š. m. balandžio 10d. mokykloje vyko judriosios pertraukos "Šokančios pėdutės", kurias organizavo šokio ir muzikos mokytoja metodininkė Arnolda Kapačinskienė. Pasidžiaukime smagiomis akimirkomis!

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla - daugiafunkcinis centras organizavo respublikinį piešinių konkursą "Aš piešiu Lietuvą", skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - mečiui paminėti.  Jame dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai.  

3 b klasės mokinių Laurynos Šlajutės ir Monikos Griciūtės piešiniai pirmoje amžiaus grupėje laimėjo trečiąsias vietas. Mergaitės buvo apdovanotos padėkos raštais.

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

5 - 8 KLASIŲ MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ,

MATEMATIKOS OLIMPIADOS REZULTATAI 

5 klasė

Eil.nr.

Vardas , pavardė

Mokykla

Taškai

Vieta

1. 

Adrijus Penikas

Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija

15

 

2. 

Deisvina Jankevičiūtė

Sidabravo gimnazija

1

 

3. 

Mantas Jurkaitis

Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

12

 

4. 

Aronas Vytal Miežys

Šiaulių specialiojo ugdymo centras

13

 

5. 

Šarūnas Buja

Vilniaus „Spindulio“ progimnazija

9

 

 6.

Jurgita Melko 

Vilniaus „Spindulio“ progimnazija

  5


 7.

Lukas   Alešiūnas

Radviliškio   rajono Baisogalos gimnazija

12

 

8. 

Elinga Andrejauskaitė

Šeduvos gimnazija

9

 

9. 

Eugenijus Gurklys

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

11

 

 10.

Kamilė Badaugaitė

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcis   centras

5

 

11. 

Vitkutė Aurelija

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija

15

 

12. 

Germantas Gabrielaitis

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija

  13


 13.

Darija Niedria

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

16

 

 14.

Ugnius Januškis

Šiaulių Dainų progimnazija

22

II

15. 

Danielė Kilijonaitė

Klaipėdos miesto ,,Versmės‘‘ Progimnazija

1

 

 16.

Eimantas Žukas

Joniškio r. Skaistgirio gimnazija

7

 

17. 

Mindaugas Šimkus

Šiaulių Salduvės progimnazija

17

 

18. 

Lukas Mastavičius

Šiaulių logopedinė mokykla

18

 

19. 

Aivaras Muzikevičius

Šiaulių logopedinė mokykla

23

I

20. 

Edvinas Jokšas

Šiaulių logopedinė mokykla

21

III

  6 klasė

 

Eil.nr.

Vardas , pavardė

Mokykla

Taškai

Vieta

  1.  

Austėja Jagočanskaitė

Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija

1

 

2. 

Gabrielė Raziūnaitė

Sidabravo gimnazija

4

 

3. 

Viktorija Pociūtė

Šiaulių Rėkyvos progimnazija

9

 

4.

Armandas Riauka  

Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

10

 

5.

Ąžuolas Traskovskis

Vilniaus „Spindulio“ progimnazija

11

 

6.

Kamilė Alešiūnaitė

Radviliškio   rajono Baisogalos gimnazija

11

 

7.

Kamilė Abrutytė

Šiaulių Zoknių progimnazija

15

 

8.

Edvinas Indrelė

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

11

 

9.

Diana Žalytė

   

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcis   centras

16

 III

10. 

Lukas Žudys

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija

5

 

11. 

Agnė Petrauskaitė

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

8

 

12. 

Marius Jasulaitis

Kelmės „Kražantės“ progimnazija

1

 

13. 

Faustina Valaitytė

Šiaulių Salduvės progimnazija

6

 

14.

Joranas Cigas

Šiaulių logopedinė mokykla

30

 I

15. 

Enrika Mickeliūnaitė

Šiaulių logopedinė mokykla

20

 II

7 klasė 

Eil.nr.

Vardas , pavardė

Mokykla

Taškai

Vieta

  1.  

Evelina Budvytytė

Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija

1

 

2. 

Deimantas Šarka

Radviliškio   rajono Baisogalos gimnazija

3

 

3. 

Gaudentas Matulionis

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

14

II

4. 

Nazarijus Markulis

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija

11

 

5. 

Pijus Kuliešius

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

7

 

6. 

Dovydas Strimas

Šiaulių Dainų progimnazija

8

 

7. 

Aleksas Kurmilėvič

Klaipėdos miesto ,,Versmės‘‘ Progimnazija

15

I

8. 

Daumantas Turskis

Joniškio r. Skaistgirio gimnazija

4

 

9. 

Kajus Sindickas

Kelmės „Kražantės“ progimnazija

8

 

 10.

Brigita Balčiūnaitė

Šiaulių Salduvės progimnazija

14

II

11. 

Deividas Šneideraitis

Šiaulių logopedinė mokykla

14

II


8 klasė

Eil.nr.

Vardas , pavardė

Mokykla

Taškai

Vieta

  1.  

Emilija Sakalauskaitė

Šiaulių Rėkyvos progimnazija

10

 

2. 

Deivydas Berenis

Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

8

 

 3.

Dominykas Sadauskas

Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

  15


 4.

Arnas Sidaras

Šiaulių specialiojo ugdymo centras

19

 

5. 

Aivaras   Mikutaitis

Radviliškio   rajono Baisogalos gimnazija

15

 

 6.

Rasa Ragauskaitė

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

24

II

 7.

Mantas Čepaitis

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

10

 

Patrikas Rudaitis

Klaipėdos miesto ,,Versmės‘‘ Progimnazija

31

I

 9.

Kornelija Navikaitė  

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

20

III

 10.

Deimantė Charukevičiūtė

Joniškio r. Skaistgirio gimnazija

10

 

 11.

Gabrielė Liorancaitė

Kelmės „Kražantės“ progimnazija

6

 

 12

Gabija Liorancaitė

Kelmės „Kražantės“ progimnazija

  4


13. 

Lukas Šmatas

Šiaulių Salduvės progimnazija

12

 

14. 

Eligijus Vaitkevičius

Šiaulių logopedinė mokykla

17

 

Šių metų kovo 28 d. mūsų mokyklos 1a klasės mokiniai, jų tėveliai ir mokykloje nuo rugsėjo 1 d. savanoriškas veiklas atliekantys „Erasmus +“ programos Europos savanorių tarnybos projekto „Naujos galimybės 2“ savanoriai Tamara Gabedava iš Gruzijos ir Vagharshak Avetisyan iš Armėnijos dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Margučių raštai“ Žaliūkių malūnininko sodyboje, kurio metu Šiaulių „Aušros“ muziejaus edukacinių programų kuratorė Laimutė Tomkuvienė visus supažindino su Velykų tradicijomis, papročiais, simboliais ir ornamentika bei mokė marginti kiaušinius karštu vašku.

Edukacijos metu vyko tiesioginis LRT televizijos laidos „Laba diena, Lietuva“ reportažo filmavimas. Vaizo įrašą galima peržiūrėti šiuo adresu (http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013687957/laba-diena-lietuva#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=5215000) nuo 40:40 min.

Įgiję naujų žinių, patobulinę marginimo vašku įgūdžius ir pasidžiaugę pavykusiais margučių raštais bei prasmingai praleidę laiką sodyboje, visi išvykome kupini džiugaus šv.Velykų laukimo, parsinešdami dalelę tradicijos į savo šeimas.

                                                               1a klasės auklėtoja Ilona Garalevičienė


2018 metų kovo 26 dieną vyko pradinių klasių viktorina "Sparnuočiai giesmininkai", kurį vedė auklėtoja V.Miciuvienė. Mokiniai, atlikdami užduotis, varžėsi turimomis žiniomis bei išradingumu, plėtė žodyną, sužinojo apie paukščius naujų faktų. Linksmai praleido laiką, klausydamiesi muzikavimo būrelio "Dūdelė" kūrinėlių ir dainavimo studijos "Gama" linksmų dainelių.

V.Milčinauskienė, V.Miciuvienė, V.Kučienė, G.Grigaitienė, R.Vyšniauskienė

 Tarptautinio projekto „Math games“ vizitas Rumunijoje

 

Šiaulių logopedinė mokykla nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. vykdo tarptautinį Erasmus+ projektą „Math games“. Pagrindinis šio projekto tikslas – siekti, kad matematinių žinių būtų mokomasi ir įgyjama už klasės ribų panaudojant kitokius mokymosi metodus, taip skatinant mokinių motyvaciją ir gerinant jų pasiekimus. Antrasis projekto dalyvių susitikimas (pirmasis vyko Yalvac mieste, Turkijoje) įvyko Rumunijoje kovo 18–24 dienomis. Jame dalyvavo penki 8–10 klasių mokiniai: Kiprijonas Dvelys, Gytis Kiškis, Inesa Mečionytė, Auksė Laivytė ir Arminas Baranauskas bei dvi mokytojos Rasa Kavaliauskienė ir Ieva Juozapavičiūtė. Savaitės trukmės mokymuose mokiniai iš Lietuvos, Italijos, Bulgarijos, Turkijos ir Rumunijos išbandė naujus neformalius mokymosi metodus ir būdus, daug dėmesio buvo skiriama matematikos integracijai į kitus mokslus: fiziką, geografiją, anglų kalbą. Vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu vaikai galėjo patobulinti savo gebėjimus. Taip pat mokiniai plėtė ir gilino ne tik matematikos, bet ir anglų kalbos bei geografijos praktines žinias bendraudami su kitų šalių mokiniais. Akivaizdu, kad visos savaitės veiklos, skatinusios mąstyti logiškai, buvo naudingos visiems projekte dalyvavusiems mokiniams ir mokytojams. Pasirodo, mokytis matematikos gali būti paprasta ir įdomu. Taip pat moksleiviai įsitikino, jog svarbiausia ne projekto tema ar aplankyti muziejai, o užsimezgusi draugystė, pažintis su kitomis tautomis bei kultūromis, nauja patirtis ir netgi baimių įveikimas.

Balandį projekto partneriai kartu su mokiniais iš Turkijos, Rumunijos, Italijos ir Bulgarijos atvyks į Lietuvą. Labai laukiame svečių!

                          A. Laivytė, I. Mečionytė, I. Juozapavičiūtė, R. Kavaliauskienė

 

Š. m. kovo 24d. mūsų mokyklos kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje - konkurse "Baltic Amber Spring 2018" ir iškovojo III vietą. Sveikiname!  


Š. m. kovo 22d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo respublikiniame šokių festivalyje "Karuselė". Džiaugiamės geromis emocijomis, medaliais bei saldžiais prizais.

Š.m. kovo 21 d. Šiaulių apskrities P. Višinskio  bibliotekos aktų salėje vyko ketvirtasis  respublikinis  jaunų  neįgaliųjų  muzikos  atlikėjų  konkursas ,,Perliukai'', kuriame  dalyvavo virš 150 jaunųjų atlikėjų iš 14 įstaigų, organizacijų. Jame dalyvavo mūsų mokyklos 2b kl. mokinys Darijus Škėla, kurį  konkursui paruošė muzikos mokytoja metodininkė Vitalija Kučienė. Konkursas Darijui buvo sėkmingas -jis buvo apdovanotas antrąja premija. Ši premija -tai keturių dienų išvyka į Vilnių ir koncertas su LRT orkestru. SVEIKINAME IR LINKIME TAU, DARIJAU, DAUG SĖKMĖS !

                                                                                                      Mokinių taryba

Š. m. kovo 19-20 dienomis mūsų mokykla vykdė projektą "Žemė - mūsų planeta", kurį koordinavo šokio ir muzikos mokytoja  A. Kapačinskienė. Mokyklos bibliotekoje buvo surengta knygų paroda "Ekspozicija Žemei".  Mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose: informacinio - šviečiamojo vaizdo filmų "Kaip rūšiuoti atliekas", "Pakuočių atliekų tvarkymas Lietuvoje" peržiūroje (parengė mokytojos N. Medžiaušienė, L.Pastoraitė, B. Sabatauskė); mokėsi atlikti  "Žemės šokį" (ruošė mokytoja A. Kapačinskienė); dalyvavo Šiaulių miesto renginyje skirtame Tarptautinei Žemės dienai paminėti bei muzikos ir pasaulio pažinimo pamokoje "Augu grožio šaly" Gegužių progimnazijoje, kurią vedė mokytojos E.​​ Montvilienė, A. Kapačinskienė.


LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

5 - 8 KLASIŲ MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ,

LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS REZULTATAI 

5 klasė

Eil.   nr.

Mokinio pavardė, vardas

Rezultatas (vieta)

Mokykla

1.   

Rickevičius   Skirmantas

29,5

Raseinių   Šaltinio progimnazija

2.   

Medeckis   Svajūnas

27

Šeduvos   gimnazija

3.

Jokubauskas   Marius

15,5

Raseinių   r. Viduklės 

Simono Stanevičiaus gimnazija

4.   

Musneckaitė   Rita

2

Kelmės   specialioji mokykla

5.

Borodkinas   Darius

1

Kazlų   Rūdos ,,Saulės“ mokykla

6.   

Jankevičiūtė   Deisvina

2,5

Sidabravo   gimnazija

7.

Kilijinovaitė   Danielė

21,5

Klaipėdos   ,,Versmės“ progimnazija

8.

Badaugaitė   Kamilė

23

Šiaulių   r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcinis centras

9.

Jurkaitis   Mantas

22

Plungės   r. Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

10.

Miežys   Vytal Aronas

33 (III)

Šiaulių   specialiojo ugdymo centras

11.

Pušečkinaitė   Kamilė

16,5

Anykščių   Antano Baranausko pagrindinė mokykla

12.

Niedria   Darija

21

Radviliškio   Vinco Kudirkos progimnazija

13.

Penikas   Adrijus

14,5

Radviliškio   r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija

14.

Jokšas   Edvinas

38 (II)

Šiaulių   logopedinė mokykla

15.

Jokubauskas   Lukas

45,5 (I)

Šiaulių   logopedinė mokykla

 

6 klasė

Eil.   nr.

Mokinio pavardė, vardas

Rezultatas

(vieta)

Mokykla

1.   

Abrutytė   Kamilė

42 (II)

Šiaulių   Zoknių progimnazija

2.   

Šarauskaitė   Evelina

15

Kazlų   Rūdos ,,Saulės“ mokykla

3.

Volkovaitė   Skaistė

7

Sidabravo   gimnazija

4.   

Laureckis   Aleksandras

40 (III)

Šiaulių   specialiojo ugdymo centras

5.

Morkevičiūtė   Greta

16

Kelmės   specialioji mokykla

6.

Bagdonaitė   Ieva

31

Radviliškio   Vinco Kudirkos progimnazija

7.

Alūzaitė   Natalija

37

Šiaulių   r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcinis centras

8.

Liorancaitė   Fausta

20

Kelmės   ,,Kražantės“ progimnazija

9.

Vitkauskaitė   Gabija

30

Raseinių   Šaltinio progimnazija

10.

Pociūtė   Viktorija

36

Šiaulių   Rėkyvos progimnazija

11.

Borusevičiūtė   Kamilė

24

Ventos   gimnazija

12.

Drabužinskas   Lukas

16

Plungės   r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

13.

Kuzminskas   Justas

19

Klaipėdos   ,,Versmės“ progimnazija

14.

Ribokaitė   Ieva

29

Anykščių   Antano Baranausko pagrindinė mokykla

15.

Cigas   Joranas

45 (I)

Šiaulių   logopedinė mokykla

16.

Jagočanskaitė   Austėja

21

Radviliškio   r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija

17.

Damaševičius   Evaldas

37

Raseinių   r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

 

7 klasė

Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Rezultatas

(vieta)

Mokykla

1.

Danusas   Žygimantas

19,5

Raseinių   Šaltinio progimnazija

2.

Škadauskaitė   Irma

21

Raseinių   r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

3.

Plaščinskaitė   Paulina

23,5 (III)

Kelmės   ,,Kražantės“ progimnazija

4.

Grigaitė   Rosita

23

Kelmės   specialioji mokykla

5.

Janavičius   Rokas

2,5

Kazlų   Rūdos ,,Saulės“ mokykla

6.

Vežauskas   Matas

13

Klaipėdos   ,,Versmės“ progimnazija

7.

Račkauskytė   Gabrielė

44 (I)

Šiaulių   specialiojo ugdymo centras

8.

Kuliešius   Pijus

20,5

Radviliškio   Vinco Kudirkos progimnazija

9.

Malakauskytė   Aušra

23

Plungės   r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

10.

Rekis   Arvaidas

33,5 (II)

Šiaulių   logopedinė mokykla

 

8 klasė

Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Rezultatas

(vieta)

Mokykla

1.

Jurgutavičiūtė   Saulenė

51 (III)

Šiaulių   ,,Romuvos“ progimnazija

2.

Brazys   Jonas

31,5

Šeduvos   gimnazija

3.

Aleksiukaitis   Gytis

48,5

Raseinių   r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

4.

Skačkovaitė   Sandra

17,5

Kelmės   ,,Kražantės“ progimnazija

5.

Šeštokas   Rokas

9,5

Kelmės   specialioji mokykla

6.

Petraitis   Donatas

16,5

Kazlų   Rūdos ,,Saulės“ mokykla

7.

Žemaitytė   Kamilė

11

Sidabravo   gimnazija

8.

Rudaitis   Patrikas

57 (I)

Klaipėdos   ,,Versmės“ progimnazija

9.

Sadauskas   Dominykas

19

Plungės   r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

10.

Sidaras   Arnas

55 (II)

Šiaulių   specialiojo ugdymo centras

11.

Aleknavičius   Renatas

21

Šiaulių   Zoknių progimnazija

12.

Tautvydaitė   Evelina

44

Ventos   gimnazija

13.

Kuliešiūtė   Gabija

37

Anykščių   Antano Baranausko pagr