Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Darbo užmokestis 2017 m. IV ketvirtis

Pareigybės   pavadinimas

Pareigybių
  skaičius

2017 m.
  IV ketvirtis

AdministracijaDirektorius

1

1661 €

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

1331 €

Skyrių vedėjos

2.25

1147 €

Pedagoginiai darbuotojaiMokytojai

44.92

768 €

Auklėtojai

41.8

759 €

Logopedai

17.3

742 €

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, spec.   pedagogas)

4

726 €

Bibliotekos darbuotojai

1.5

590 €

Nepedagoginiai darbuotojaiDirektoriaus pavaduotojas ūkiui

1

848 €

Sveikatos priežiūros specialistai

3

571 €

Kiti darbuotojai

52.3

380 €-1175 €