Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

2018 m. IV ketvirtis

Pareigybės   pavadinimas

Pareigybių   
  skaičius

2018   m.
  IV ketvirtis

AdministracijaDirektorius

1

1687 €

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

1431€

Skyrių vedėjai

2.25

1230 €

Pedagoginiai darbuotojaiMokytojai

23.9

1025 €

Auklėtojai

48.1

765 €

Logopedai

11.9

901 €

Pagalbos mokiniui specialistai (soc.   pedagogas, spec. pedagogas)

3.5

794 €

Bibliotekos darbuotojai

1.5

604 €

Nepedagoginiai darbuotojaiDirektoriaus pavaduotojas ūkiui

1

878 €

Sveikatos priežiūros specialistai

3

579 €

Kiti darbuotojai

53.55

400 €-1325 €