Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Darbo užmokestis

Pareigybės   pavadinimas

Pareigybių
  skaičius

2019 m.
  I ketvirtis

Administracija



Direktorius

1

2286 €

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

2081€

Skyrių vedėjai

2.25

1720 €

Pedagoginiai darbuotojai



Mokytojai

24.8

1429 €

Auklėtojai

48.4

938 €

Logopedai

12

1326 €

Kiti pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, spec.   pedagogas, mokytojo padėjėjas, psichologas, judesio korekc.mokytojas)

7.5

1082 €

Bibliotekos darbuotojai

1.5

842 €

Nepedagoginiai darbuotojai



Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1453 €

Sveikatos priežiūros specialistai

3

757 €

Kiti darbuotojai

51.55

555 €-1990 €