Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Darbo užmokestis

Pareigybės   pavadinimas

Pareigybių
  skaičius

2019 m. II   ketvirtis

AdministracijaDirektorius

1

2455 €

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

2188€

Skyrių vedėjai

2.25

1776 €

Pedagoginiai darbuotojaiMokytojai

25.3

1468 €

Auklėtojai

46.2

1038 €

Logopedai

12.1

1351 €

Kiti pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, spec.   pedagogas, mokytojo padėjėjas, psichologas, judesio korekc.mokytojas)

7.5

1082 €

Bibliotekos darbuotojai

1.5

842 €

Nepedagoginiai darbuotojaiDirektoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1453 €

Sveikatos priežiūros specialistai

3

757 €

Kiti darbuotojai

51.55

555 €-1990 €