Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

                                     Mokyklos vizija


Saugi, atvira, nuolat tobulėjanti ugdymo įstaiga, savo veikloje

 besivadovaujanti bendražmogiškomis,

demokratinėmis ir humanistinėmis vertybėmis.


                                          Mokyklos misija


Mokykla užtikrina švietimo prieinamumą,

teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį,  

pradinį ir pagrindinį ugdymą, nuolatinę kvalifikuotą specialiąją pagalbą vaikams ir mokiniams, 

turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sudaro galimybę jų kalbinės raiškos plėtotei, formuoja 

pilietiškai aktyvią asmenybę, gebančią integruotis ir socializuotis šiuolaikiniame gyvenime.