Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Renginiai, skirti mokyklos 50-mečiui

Ruošiantis mokyklos 50 metų jubiliejui darbo grupė -  V. Matakienė, R. Gabrielaitis, R. Ledauskienė, R. Šukienė, E. Jokubaitienė - sukūrė Mokyklos genealoginį medį. Rezultatas – susisteminta Mokyklos istorija, sukurta erdvė, reprezentuojanti mokyklos kultūrą. 


2015 m. spalio 20d. Šiaulių Šv.apaštalų Petro ir Povilo katedroje 10.00 valandą buvo aukojamos Šv.Mišios už mokyklos bendruomenę.
Eil.Nr.

Priemonės, veikla

Organizatorius

Partneriai

Data

Rezultatas

1.

Literatūrinės kompozicijos "Per amžius degti"...,skirtos S.Neries 110-osioms gimimo metinėms pristatymas miesto visuomenei.

V.Matakienė

E.Masiulytė

A.Kapačinskienė

V.KUčienė

J.Bučienė

2014-12-02

Visuomenės supažindinimas su mokyklos neformaliuoju ugdymu, mokinių meniniais pasiekimais, visapusis teigiamą nuomonę formuojantis mokyklos pristatymas.

2.

Respublikinė apskritojo stalo diskusija "Projektų metodo taikymas ikimokyklinėje įstaigoje.Atvejo analizė"

R.Lanauskienė

K.Kvietkuvienė

G.LUžeckienė

2015-04-28

Paskleista, perimta ir panaudota geroji kolegų darbo patirtis mieste, respublikoje.

3.

Muzikinio spektaklio "Draugystės pamokos" pastatymas ir pristatymas miesto bendruomenei.

V.Matakienė

A.Kapačinskienė

V.KUčienė

V.Neverdauskienė

N.Dijokienė

2015-05-27

Visuomenės supažindinimas su mokyklos neformaliuoju ugdymu, mokinių meniniais pasiekimais.

4.

Mokyklos jubiliejui skirta respublikinė metodinė konferencija "Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, ugdymo aktualijos"

R.Lanauskienė

G.Stapulionienė

V.Matakienė

L.Glazauskienė

J.Tėvelė

A.Kapačinskienė

R.Rakšnienė

N.Medžiaušienė

J.Žukauskienė

V.Beinorienė

A.Senkauskienė

Ž.Bielskienė

2015-04-23

Paskleista, perimta ir panaudota geroji kolegų darbo patirtis mieste, respublikoje.

5.

Dėkingumo pamoka "O klasėje atrodo taip kaip buvę:seni suolai, juoda lenta"

A.Kapačinskienė

A.Senkauskienė

R.Juozapavičius

N.Ostrauskas

2015-05-28

Susitikimas su buvusiais mokyklos darbuotojais ir mokiniais, pasidalijimas prisiminimais.

6.

Šiaulių logopedinės mokyklos naujos pasiekimų knygelės leidyba

G.Stapulionienė

L.Glazauskienė

G.Krūmas

J.Bučienė

2015m gegužės-rugsėjo mėn.

Gerinamas mokyklos įvaizdis

7.

Mokyklos puslapio sukūrimas, informacinės sklaidos administravimas socialinio tinklo paskyroje

R.Lanauskienė

G.Stapulionienė

V.Matakienė

N.Medžiaušienė

J.Steckytė

R.Kavaliauskienė

2015m gegužės-rugsėjo mėn.

Gerinamas mokyklos įvaizdis

8.

Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus pavadinimų naujų iškabų atidengimas

R.Lanauskienė

A.Ralys

V.Matakienė

G.Stapulionienė

2015-09-01

Gerinamas mokyklos įvaizdis

9.

Naujos mokyklos vėliavos pristatymas

R.Lanauskienė

A.Ralys

V.Matakienė

G.Stapulionienė

2015-09-01

Gerinamas mokyklos įvaizdis

10.

Mokyklos vėliavos, valstybinės vėliavos iškėlimas prie mokyklos naujai įrengtose vietose

R.Lanauskienė

A.Ralys

V.Matakienė

G.Stapulionienė

2015-09-01

Gerinamas mokyklos įvaizdis

11.

Suvenyrų, reprezentuojančių mokyklą, ruošimas ir užsakymas (ženkliukai, rašikliai)

G.Stapulionienė

V.Matakienė

A.Ralys

G.Kvederienė

2015 m. rugsėjo-lapkričio mėn.

Gerinamas mokyklos įvaizdis

12.

Mokyklos darbuotojų ir mokinių sportinės varžybos

R.Liukinevičius

R.Juozapavičius

V.Baliutavičienė

2015-09

Ugdomos sportinės, kultūrinės kompetencijos.

13.

Susitikimas su ekscelencija vyskupu E.Bartuliu, mokyklos šventinimas

R.Lanauskienė

G.Krūmas

2015-09

Pašventintos mokyklos patalpos

14.

Mokyklos vaikų, mokinių, mokytojų meninės kūrybos darbų parodų "Mano mokyklos gimtadieniui" organizavimas ir pristatymas miesto bendruomenei:

  • Miesto bulvare esančiame stende;
  • Šiaulių universitete;
  • P.Višinskio bieįšojoje bibliotekoje, "Aido bibliotekoje";
  • Šiaulių miesto centriniame pašte.

V.Matakienė

R.Liukinevičius

N.Ostrauskas

V.Neverdauskienė

R.Gabrielaitis

A.Norkuvienė

J.Žukauskienė

E.JOkubaitienė

V.Beinorienė

J.Kravčenkienė

J.Balsevičienė

Ž.Jarašiūnienė

R.Ledauskienė

R.Šukienė

2015-10-05 - 2015-10-19

Ekspozicijų rengimas, psididžiavimo savo mokykla jausmo formavimas, meninių, kultūrinių kompetencijų plėtojimas.

15.

Gerumo savaitė

Pirmadienis: "Gerumas mūsų širdyse"

Pokalbis su kunigu. Dalyvauja 8-10 klasių mokiniai.

Antradienis: Popietė lauke P-4 klasių mokiniams.

Trečiadienis: "Pasakiškas gėris".

Aktų salėje su P-5 klasių mokiniais piešime pasakas ir žiūrėsime animacinius filmukus.

Ketvirtadienis: "Mokykla mano glėbyje".

Visi bendruomenės nariai rankomis apglėbs mokyklą, parašys linkėjimus ir jais papuoš medžius.

Penktadienis: "Sportuodami tampam geresni"

5-10 klasių mokinių sportinės estafetės.

G.Krūmas

E.Belanoškienė

2015-10

Mokiniai turės galimybę geriau pažinti savo bendruomenė, praplės žinias apie vertybes, dvasinį gyvenimą, bendraus ir bendradarbiaus, ugdys kūrybines ir socialines kompetencijas.

16.

Susikaupimo valanda

J.Steckytė

N.Medžiaušienė

2015-10-29

Anapilin išėjusių mokyklos mokinių ir mokytojų pagerbimas

17.

JUbiliejinio kalendoriaus kūrimas ir išleidimas

L.Glazauskienė

R.Kavaliauskienė

V.Beinorienė

2015 m. birželio-spalio mėn.

Išleistas mokyklos jubiliejui skirtas kalendorius, iliustruotas mokinių piešiniais.

18.

Jubiliejinio mokyklos laikraščio kūrimas ir išleidimas

G.Stapulionienė

R.Vyšniauskienė

I.Juozapavičiūtė

N.Medžiaušienė

I.Miceikienė

2015 m. birželio-spalio mėn.

Mokyklos bendruomenės narių saviraiškos skatinimas, jubiliejinio mokyklos laikraščio "Mokyklos SMS" išleidimas

19.

Naujo lankstinuko apie mokyklą kūrimas ir išleidimas

G.Stapulionienė

L.Glazauskienė

V.Matakienė

I.Juozapavičiūtė

N.Medžiaušienė

2015 m. birželio-spalio mėn.

Gerinamas mokyklos įvaizdis

20.

Mokyklos genealoginio medžio kūrimas

R.Lanauskienė

V.Matakienė

R.Gabrielaitis

R.Ledauskienė

R.Šukienė

E.Jokubaitienė

L.Bielskienė

2015 m. gegužės-spalio mėn.

Susisteminta ir paviešinta mokyklos istorija

21.

Akcija "Puošiame mokyklą"

V.Matakienė

R.Šukienė

R.Ledauskienė

G.Grigaitienė

2015-11-16 - 2015-11-26

Meniškas mokyklos papuošimas mokytojų irt mokinių kūrybos darbais

22.

Jubiliejinis renginys "Buvome...esame..būsime"

R.Lanauskienė

G.Stapulionienė

V.Matakienė

E.Masiulytė

V.Kuęienė

A.Kapačinskienė

Ž.Bielskienė

A.Senkauskienė

2015-11-27

Mokyklos vardo garsinimas, tradicijų puoselėjimas, meninių-kultūrinių kompetencijų ugdymas.

23.

Dėkingumo diena, kalėdiniai sveikinimai buvusiems darbuotojams

J.Žukauskienė

A.Kulikauskienė

E.Masiulytė

2015-12

Kalėdinių vaikų sveikinimo atvirukų gaminimas. Buvusių mokyklos darbuotojų pasveikinimas su Šv.Kalėdomis.