Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas


ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖ MOKYKLA

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU MOKINIŲ ANTIKORUPCINIU UGDYMU,

2016 M. GRUODŽIO 5-9 DIENOMIS

 

Eil. nr.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas asmuo

1.

Gruodžio   6 d.,

10.20   – 11.00

Kas mūsų visuomenėje   kontroliuoja moralines normas?- integruota   tema į 5 klasės etikos pamoką.

    5          klasė   

G. Krūmas

2.

Gruodžio   8 d.,

9.25   – 10.05

Kokios   vaikų teisės? Kur galima kreiptis, norint gauti patarimą ar pagalbos? integruota tema į 6 klasės   etikos pamoką.

6   klasė

G. Krūmas

3.

Gruodžio   5 d.,

11.15-11.55

Bausmė   ir kitos sankcijos- integruota   tema į 7b klasės istorijos pamoką.

7b   klasė

B. Sabatauskė

4.

Gruodžio   7 d.,

8.30-9.10

Bausmė   ir kitos sankcijos- integruota   tema į 7a klasės istorijos pamoką.

7a   klasė

B. Sabatauskė

5.

Gruodžio   3 d.,

13.25-14.05

Kultūrų skirtumai, kiek tai   susiję su įstatymų laužymu?- integruota   tema į 8a klasės geografijos pamoką.

8a   klasė

B. Sabatauskė

6.

Gruodžio   8 d.,

11.15-11.55

Kultūrų skirtumai, kiek tai   susiję su įstatymų laužymu?- integruota   tema į 8b klasės geografijos pamoką.

8b   klasė

B. Sabatauskė

7.

Gruodžio   7 d.,

8.30-9.10

Nusikalstamumo priežastys:   visuomenė-vietos aplinka – integruota   tema į 9 klasės pilietiškumo pagrindų pamoką.

9   klasė

G. Krūmas

8.

Gruodžio   6 d.,

13.25-14.05

Nusikalstamumo priežastys:   visuomenė – vietos aplinka  – integruota tema į 10 klasės   pilietiškumo pagrindų pamoką.

10   klasė

G. Krūmas