Kas tai EST ?


Kas yra Europos Savanorių Tarnyba?

EVS (European Voluntary Service) - Europos savanorių tarnyba (EST). Tai tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.

Europos savanorių tarnyba – tai ir „mokymosi“ tarnyba. Dalyvaudami EST projektuose jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių.

     

Europos savanorių tarnyba turi:

·        vykti kitoje šalyje nei savanoris gyvena;

·        veikla (savanoriška tarnyba) gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių. Išimtys: Jeigu projekte dalyvauja mažiau galimybių turintys jauni žmonės, minimali tarnybos trukmė gali būti 2 savaitės. Grupinė EST veikla, įtraukianti bent 10 savanorių, gali trukti nuo 2 savaičių iki 12 mėnesių;

·        būti pelno nesiekianti ir neapmokama (padengiamos tik su pragyvenimu/veikla susijusios išlaidos);

·        būti nemokama savanoriui (išskyrus galimą 10% indėlį kelionės išlaidoms);

·        pilnai įtraukti jaunus žmones į savanorišką veiklą;

·        suteikti neformalaus mokymosi galimybę;

·        teikti pagalbą vietos bendruomenei.

         

Kas gali būti savanoriu?

Savanoriu gali tapti kiekvienas jaunas žmogus nuo 18 iki 30 metų, neatsižvelgiant į jo kilmę, teisėtai ir nuolat gyvenantys Programos šalyje arba šalyje partnerėje. Dalyvavimas EST projekte savanoriui nieko nekainuoja (išskyrus galimą 10% indėlį kelionės išlaidoms), kitos išlaidos padengiamos iš programos „Erasmus+“ paremto projekto lėšų. Jaunas žmogus įsipareigoja sutartą laiką gyventi ir atlikti savanorišką tarnybą pasirinktoje organizacijoje kitoje šalyje.

   

Kokia gali būti EST veikla?

EST veikla (savanoriškoji tarnyba) gali vykti įvairiose srityse: kultūros, jaunimo, sporto, socialinės rūpybos, kultūros paveldo, meno, civilinės saugos, aplinkos, vystymosi bendradarbiavimo ir pan. EST savanoriams neleidžiama vykdyti labai rizikingos veiklos (pvz., situacijose po krizių, teikiant humanitarinę pagalbą, pagalbą ištikus nelaimėms ir pan.).

Savanoriai mūsų mokykloje

2016-2017 m.m. 

2017-2018 m.m.