Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Darbo užmokestis 2018 I ketvirtis

Pareigybės   pavadinimas

Pareigybių
  skaičius

2018 m.
  I ketvirtis

AdministracijaDirektorius

1

1687 €

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

1351 €

Skyrių vedėjai

2.25

1160 €

Pedagoginiai darbuotojaiMokytojai

44.81

768 €

Auklėtojai

40.55

759 €

Logopedai

17.3

742 €

Pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, spec.   pedagogas)

4

728 €

Bibliotekos darbuotojai

1.5

604 €

Nepedagoginiai darbuotojaiDirektoriaus pavaduotojas ūkiui

1

787 €

Sveikatos priežiūros specialistai

3

579 €

Kiti darbuotojai

52.3

400 €-1260 €