Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

                          ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖ MOKYKLA

                  P10 KLASIŲ MOKINIŲ PROJEKTINĖ VEIKLA

                                  „MEILĖ TAU IR LIETUVAI “

                                             2017 m. vasario 15 d.

                                                          Šiauliai  


Projektinė veikla „MEILĖ TAU IR LIETUVAI“ skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Vasario 16-ajai, paminėti. 

Tikslai ir uždaviniai:   

1. atskleisti Vasario 16-osios prasmę, supažindinant su šiauliečiais signatarais; 

2. skatinti jaunimą domėtis istorine, kultūrine vietovės aplinka, iškiliomis asmenybėmis; 

3. ugdyti drąsos, meilės, pasiaukojimo, pagarbos tėvynei siekius; 

4. ugdyti iniciatyvą ir kūrybiškumą, estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas; 

5. sudaryti sąlygas saviraiškai, kultūrinei edukacijai.  

Klasė

Veiklos turinys

Laikas

Vieta

Atsakingas mokytojas

P-10 klasės

Istorinės vėliavos pakėlimas, Lietuvos himno giedojimas.

8.30-8.45 val.

Mokyklos kiemas

L. Pastoraitė,

B. Sabatauskė

P–10 klasės

Popierinių tulpių  gaminimas.  

8.45–9.20 val.

Klasių kabinetai

P-10 klasių vadovai, auklėtojai

6, 8a, 8b  klasės

Popierinių tulpių  gaminimas. Filmo Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai peržiūra.

8.45–9.40 val.

IT kabinetas

A. Senkauskienė,

R. Juozapavičius

J. Bučienė,

R. Liukinevičius,

V. Baliutavičienė,

J. Sruogytė

9–10

klasės

Išvyka į Šiaulių universiteto bibliotekos archyvą. Edukacinis užsiėmimas „Istorinė pinigų raida Lietuvoje“. Apsilankymas „Centukų“ kambaryje.

8.45–10.15 val.

ŠU biblioteka

L. Pastoraitė,

E. Masiulytė,

V. Milčinauskienė,

A. Kulikauskienė

5, 7a,7b    klasės

Išvyka į Signatarų alėją.


8.45–10.15 val.

Signatarų alėja, Lieporių parkas

R. Gabrielaitis,

B. Sabatauskė,

N. Medžiaušienė

6, 8a,8b  klasės

Išvyka į P. Višinskio biblioteką

(senųjų lietuvių kalbos vadovėlių paroda; teksto rašymas dailyraščiu, gražiausio lietuviško žodžio rinkimas; informacija apie signatarus šiauliečius; filmo "Tautai ir tėvynei" peržiūra).

9.40–11.30 val.

P. Višinskio biblioteka

A. Senkauskienė,

R. Juozapavičius,

J. Bučienė,

R. Liukinevičius,

V. Baliutavičienė,

J. Sruogytė

P–4 klasės

Susitikimas su profesoriumi, Lietuvos Respublikos Seimo nariu A. Gumuliausku.

9.30–10.00 val.

Aktų salė

R. Ledauskienė,

I. Juozapavičiūtė,

P-4 klasių vadovai, auklėtojai

5–10 klasės

Susitikimas su profesoriumi, LR Seimo nariu A. Gumuliausku.

10.20–11.00 val.

R. Ledauskienė,

I. Juozapavičiūtė,

L. Pastoraitė,

B. Sabatauskė,

5-10 klasių vadovai, auklėtojai


P–4 klasės

Filmo Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai peržiūra, palinkėjimų Lietuvai rašymas, piešimas.

10.00–11.20 val.

Klasių kabinetai

Klasių vadovai, auklėtojai

P–10 klasės

Bendruomenės pietūs lauke, trispalvių piešimas, žodžių LAISVĖ, LIETUVA rašymas ant sniego / žolės.

Mokyklos direktoriaus sveikinimo žodis.

Refleksija, išvykų aptarimas, projektinės veiklos užbaigimas, apibendrinimas.

11.30–13.00 val.12.00 val.

Mokyklos vidinis kiemas

P–10 klasių vadovai, auklėtojai, mokytojai, tėvai (globėjai/rūpintojai), mokyklos bendruomenės nariai